Rozhodnutí o vypnutí možnosti komentářů

08/08/2020

Vážení návštěvníci stránek „bohoslužby online“ a účastníci diskuze,

 

vysílání bohoslužeb online je přenos a záznam bohoslužeb ze sboru Praha-Smíchov. Jeho posláním je umožnit těm, kteří nemohou navštívit bohoslužby osobně, být „virtuálními účastníky“, nebo bohoslužbu zhlédnout ze záznamu. Pokud nejste členy smíchovského sboru, jste hosté. Možná adventisté, možná pravidelní posluchači a diváci, možná náhodní příchozí. Zkuste si představit, že vás členové smíchovského sboru pozvali na návštěvu. Když jste dostali pozvání a chystáte se na návštěvu, patří k zásadám, kterým se učí už malé dět – být umytý, mít vyčištěné zuby, přijít upravený, vkusně oblečený, přiměřeně významu a účelu návštěvy. Sluší se popřemýšlet, čím mohu potěšit hostitele a také získat alespoň základní informace o programu. Pak již nezbývá než přijít včas a chovat se tak, aby společné setkání bylo užitečné nejen pro mne, ale také pro ostatní, domácí i hosty. I prostá účast pak může být náherným a povzbuzujícím prožitkem, který dává sílu do všedních dnů. Pokud se s vámi chce hostitel sdílet, povzbudit vás, dát podněty k přemýšlení, berte to jako příležitost, ne automatické právo nebo nárok. Ve vlastní domácnosti si může každý dělat, co se mu zlíbí. Na návštěvě to neplatí bezezbytku. Tam jsme vázáni pravidly hostitele. Většinou v tom není rozdíl, sdílíme se přece s těmi, kteří mají podobný žebříček hodnot. Není tomu tak ale vždy a všude. Kdo se na návštěvě chová nevhodně, musí počítat s tím, že mu to hostitel vytkne a v krajním případě jej příště nepozve, nebo jej dokonce vyhodí. Proč by měl ten, kdo zve druhé, dávat prostor neuctivosti, povýšené soběstřednosti, fízlování, kádrování druhých? Komu by se chtělo přijít i podruhé? Když se hostitel rozhodne, že osloví přítomné nebo si pozve významného hosta, kterého si váží, a požádá jej o totéž, měli by to členové domácnosti i hosté přijmout s vědomím, že se mohou sdílet s někým, na kom záleží tomu, kdo jej pozval, i ostatním, kteří přišli. Probírané téma může být pro ně povzbuzením, námětem k přemýšlení, závazkem ke vzdělávání se, výzvou k dialogu. Nebo také nemusí. Koneckonců, účast se neeviduje, je zcela dobrovolná, a komu téma nebo pozvaní hosté nevyhovují, může přijmout pozvání jiného hostitele. Skutečnost, že bylo možné se k programu bohoslužby vyjádřit formou psaných komentářů, není samozřejmost. Bylo to vyjádření dobré víry zřizovatele stránek, že kultivovaný dialog umožňuje zaznít celé škále názorů i dojmů, a v této podobě je přínosem pro ostatní. Nechceme se však podílet na šíření názorů, které nejsou v souladu s našimi zásadami ani neodpovídají minimálním požadavkům slušného chování. Množství negativních, urážlivých a často i anonymních příspěvků k některým přenosům překročilo z našeho pohledu únosnou míru. Vzhledem k tomu, že nemůžeme moderovat diskuze k vysílaným tématům ani stanovit etické standardy pro diskuzi (a trvat na jejich dodržování), rozhodli jsme napříště diskuze nepovolit, existující diskuze ukončit a jejich záznamy odstranit.

 

 

Kniha Přísloví, 15. kap: Jazyk moudrých přináší dobré poznání, kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost. … Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu... Zářivý pohled vlévá do srdce radost, dobrá zpráva vzpružuje kosti. Ucho, které poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými. S přáním, aby přenosy „bohoslužeb online“ nadále šířily poselství naděje, přispívaly k radostné mysli, podporovaly dobrou vůli a inspirovaly lidi k vzájemné snášenlivosti a lásce

 

 

za VS Praha-Smíchov Milan Müller

 

Kdo za tím stojí?

Prostřednictvím webu bohosluzbyonline.cz můžete být přítomni na bohoslužbách sboru Církve adventistů s.d. v Praze na Smíchově, které můžete sledovat jak online, tak ze záznamu. Děkujeme AWR studiu za zapůjčení části techniky na zajištění videopřenosů. Více o nás →

Budova

Potřebuji pomoci!

Monitor

Máte problém s přehráváním? Nefunguje Vám online přenos? Nevíte si rady? Více zde Technická podpora →

iPhone & iPod

Iphone

Obsah tohoto webu přehrajete i na svých mobilních zařízeních, které umí formát MP4.

Anketa

Máte osobní vztah s Ježíšem? Trávíte s Ním denně čas, radíte se s ním, počítáte s ním v každé situaci svého života?

Ano, je to velmi povzbuzující. 33 % / 479 hlasů

Ne, ale přemýšlím, že to zkusím. 25 % / 361 hlasů

Nikdy jsem o tom takto nepřemýšlel. 17 % / 248 hlasů

Myslím, že to nefunguje. 25 % / 359 hlasů